Sách mới

Sách chuyên khảo

Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005

Đồ án môn học kết cấu bê tông: Trình bày thứ tự thiết kế ba kết...
Read More
Âm nhạc

1000 hợp âm cho đàn organ và piano

Giới thiệu các thế bấm cơ bản cũng như hai thế đảo khác nhau của 1000...
Read More
Sách tham khảo

Tham vấn trường học

  Trình bày những vấn đề chung về tham vấn trường học; lý thuyết nền tảng...
Read More
Sách chuyên khảo

Chúng tôi ăn rừng

  Chúng tôi ăn rừng: Gồm những tư liệu mô tả sự việc diễn ra tại...
Read More
Quản lý chung

Nghệ thuật thăng tiến nơi công sở

Giới thiệu những cách làm tối ưu và các kỹ năng cần thiết để xử lý...
Read More
Sách chuyên khảo

Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

Trình bày các quy định chung cho chế tạo và lắp dựng kết cấu thép; chế...
Read More
Tin học

Chinh phục trình diễn bằng Microsoft PowerPoint

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Microsoft PowerPoint 2013, xây dựng một số tương...
Read More
Lịch sử

Nhật ký phi công tiêm kích

Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng...
Read More
Sách chuyên khảo

Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng

Giới thiệu chung về đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng, hướng...
Read More
Sách chuyên khảo

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

Gồm các nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; số liệu...
Read More

Sách nói