Sách mới

Tâm lý học

Những đòn tâm lý trong thuyết phục

Những đòn tâm lý trong thuyết phục: Gồm 7 chương: "Vũ khí" gây ra ảnh hưởng;...
Xem thêm
Y học

Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa

Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa: Cung một số kiến...
Xem thêm
Y học

Hợp tác cùng bác sĩ để trở thành người bệnh thông thái

Hợp tác cùng bác sĩ để trở thành người bệnh thông thái: Gồm 19 chương: Câu...
Xem thêm
Tâm lý học

Đọc vị tính cách

Đọc vị tính cách: Giới thiệu bí quyết khám phá 9 kiểu tính cách để thấu...
Xem thêm
Tâm lý học

Trí tuệ xúc cảm

Trí tuệ xúc cảm: Gồm những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc, hướng...
Xem thêm
Y học

Những vùng đất trường thọ

Những vùng đất trường thọ: Gồm 6 chương, viết về một số vùng đất và con...
Xem thêm
Sách chuyên khảo

Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống?

Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống: Chia sẻ bí quyết...
Xem thêm
Quản lý chung

Dẫn đầu hay là chết

Dẫn đầu hay là chết: Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm đưa ra chiến lược...
Xem thêm
Tâm lý học

25 thuật đắc nhân tâm

25 thuật đắc nhân tâm: Gồm 25 bí quyết trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng...
Xem thêm
Vật lí

Những câu hỏi lớn – Vật lý

Những câu hỏi lớn - Vật lý: Trình bày thế giới vật lý qua những chủ...
Xem thêm