Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải. – Thuận Hải : Ban chỉ huy quân sự Thuận Hải, 1986. – 109tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu 17 anh hùng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thuận Hải đã được nhà nước tuyên dương trong suốt thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ: Anh hùng quân đội Đặng Quang Cầm, Lê Văn Bảng, Đặng Văn Lãnh…

Kho Địa chí: DC.000191

Views: 151