Quê hương trong tôi

Quê hương trong tôi. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 159tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài hát của 13 nhạc sĩ: Tình ca Phan Thiết, Trường ơi, con thuyền lạc bến, bên lửa hồng, mười năm tình dậy,…
Ký hiệu xếp giá: 782.42
Kho Địa Chí: DC.000955
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 2