Và ta quét dọn nỗi buồn

Và ta quét dọn nỗi buồn : Thơ / Nguyễn Thị Liên Tâm. – Bình Thuận : Hội nhà văn, 2013. – 112tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập 57 bài thơ hay: Thả nụ tầm xuân vào trái tim nồng ấm, để nghe đời xanh hơn; Hoa vàng một giấc đi tìm tĩnh tâm; Ủ nỗi buồn vào ngực cho cuộc đời nở hoa; Và nỗi buồn xanh biếc chưng cất thành niềm vui…
Ký hiệu xếp giá895.922134
Kho Địa ChíDC.000952
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 3