Kỹ thuật chăn nuôi vịt

Sách m?i

Gồm kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi vịt: Quá trình thuần hoá, đặc điểm và tập tính, chất lượng thịt và trứng; dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt; giống và công tác giống vịt; các hệ thống chăn nuôi vịt, môi trường và chuồng trại nuôi vịt; chăn nuôi vịt thịt, vịt sinh sản và vịt trời.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028240

Kho mượn: MVV.040123

 

Views: 1