Cây khoai nưa – Kỹ thuật canh tác và chế biến

Sách m?i

Trình bày tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai nưa trên thế giới và ở Việt Nam; giá trị kinh tế và sử dụng; đặc điểm nông sinh học của cây nưa; kĩ thuật canh tác; kĩ thuật thu hoạch, bảo quản của nưa nguyên liệu; nghiên cứu công nghệ chế biến bột nưa có glucomannan từ củ nưa; tiềm năng và định hướng phát triển cây khoai nưa ở Việt Nam.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028252

Kho mượn: MVV.040141; MVV.040142

 

Visits: 108