Cách trồng hoa lan hồ điệp chất lượng cao

Sách m?i

Hướng dẫn người dân cách trồng giống hoa Lan hồ điệp đạt chất lượng cao: Yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng, nước, không khí, giá thể, dinh dưỡng…Các kỹ thuật trồng và chăm sóc: kỹ thuật ra ngôi cây con, kỹ thuật sau thay chậu, kỹ thuật xử lý phân hóa mầm hoa…Các cách phòng trừ sâu hại cho hoa và kỹ thuật thu hái, bao gói, vận chuyển, ghép cây.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029142

Kho mượn: MVV.041390; MVV.041391

 

Views: 11