Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép cây và giâm cành

Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép cây và giâm cành: Giới thiệu nhân giống bằng phương pháp ghép cây và giâm cành. Thực hành trên một số loài cây: Dương mai, ổi, na, hồng xiêm, táo tàu…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029845

Kho mượn: MVV.042782; MVV.042783

 

Views: 0