Cách trồng cây điều

Sách m?i

Giới thiệu giống cây điều, kỹ thuật sản xuất giống điều bằng phương pháp ghép, kỹ thuật thâm canh điều; Quản lý sâu hại điều, bệnh hại điều, một số biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây điều

Ký hiệu:

Kho đọc: DVN.029149

Kho mượn: MVN.029886; MVN.029887

 

Views: 4