Cách trồng dâu nuôi tằm

Sách m?i

Chia sẻ phương pháp trồng dâu nuôi tằm: Kỹ thuật trồng dâu – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch năm thứ nhất; Kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch dâu từ năm thứ hai trở đi; Phòng trừ một số sâu, bệnh hại dâu; Kỹ thuật nuôi tằm; Nhận biết bệnh hại tằm và biện pháp phòng trừ.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029139

Kho mượn: MVV.041384; MVV.041385

 

Views: 49