Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát

Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát: Cung cấp những kiến thức từ lý thuyết đến thực hành các phần trọng âm của từ, cụm từ và cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh nói. Hướng dẫn phương pháp luyện tập và lộ trình luyện nói tiếng Anh lưu loát giúp bạn tăng cường kỹ năng luyện nói tiếng Anh hiệu quả.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029858

Kho mượn: MVV.042806; MVV.042807

 

Visits: 7