Kỹ thuật chăn nuôi vịt

Sách m?i
Kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi vịt như: Quá trình thuần hóa, đặc điểm và tập tính, chất lượng thịt và trứng; dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt; giống và công tác giống vịt; các hệ thống chăn nuôi vịt, môi trường và chuồng trại nuôi vịt; chăn nuôi vịt thịt, vịt sinh sản và vịt trời

Ký hiệu:

Kho mượn: MVV.040486

 

 

Views: 30