Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo

🌿🌿Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo: Trình bày đặc điểm sinh học chủ yếu của chó và mèo, các bệnh lây nhiễm từ chó mèo và phương thức phòng trị bệnh.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo / Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. – Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. – 168tr. ; 21cm. – ( Nông nghiệp xanh, sạch)

ISBN: 9786045553930

Số phân loại: 636.70896

Chủ đề: Phòng trị bệnh; Chăn nuôi; Chó; Mèo

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029970

📒Kho mượn: MVV.043016; MVV.043016

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 28