Cách nuôi gà Đông Tảo

Sách m?i
Cung cấp những kiến thức để người dân chăn nuôi hiểu biết về cách nuôi gà Đông Tảo: Giới thiệu giống gà Đông Tảo; Cách chuẩn bị chuồn trại và dụng cụ chăn nuôi; Kỹ thuật nuôi dưỡng gà Đông Tảo; Vệ sinh thú y và phòng bệnh.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029143

Kho mượn: MVV.041392; MVV.041393

 

Views: 12