Hỏi – đáp về phòng, chống ma túy

Hỏi – đáp về phòng, chống ma túy. – Bình Thuận, 2013. – 32tr. ; 20cm

Tóm tắt: Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung Luật phòng, chống ma túy: Những câu hỏi về hành vi liên quan đến ma túy; Các tội phạm về ma túy; Cai nghiện ma túy.

Kho Địa Chí: DC.000875
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

Views: 12