Du lịch thể thao lý luận và thực tiễn

Tóm tắt: Tổng quan lý thuyết, thực tiễn về du lịch và du lịch thể thao. Thực trạng, nhu cầu hoạt động và giải pháp phát triển du lịch thể thao ở Việt Nam. Dẫn chứng nghiên cứu trường hợp phát triển du lịch thể thao biển tại tỉnh Bình Thuận.

Views: 9