Mãi như mùa thu

Mãi như mùa thu. – Thuận Hải : Ban vận động thành lập hội văn nghệ Thuận Hải, 1985. – 2tập ; 19cm T.1.- 1985.- 47tr

Tóm tắt: Tập hợp các ca khúc: Ninh Thuận kháng chiến; Thi đua ái quốc; Vui mùa; Nhạc lên đường; Lên đường lập công; Thanh niên mới; Đêm trăng trên tam giác; Mãi như mùa thu; Chiến thắng ngã hai…

Kho Địa Chí: DC.000208, DC.000209

Views: 2