Phan Thiết tuyển tập truyện ngắn

Phan Thiết tuyển tập truyện ngắn / Huỳnh Hải Âu,…[và những người khác]. – Hà Nội : Hội Nhà văn, 2018. – 185tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tuyển tập những truyện ngắn: Cơn khát; Tâm hương; Trên cánh đồng muối mặn; Nỗi đau sót lại; Chuyện phía bên kia đường; Thể phách; Đêm Noel trăng sáng; Gáy lên đi; Một chỗ có thể nhìn ngắm; Trở mùa;…

Kho Địa Chí: DC.001143

Visits: 16