50 năm trường trung học phổ thông Phan Bội Châu Phan Thiết

50 năm trường trung học phổ thông Phan Bội Châu Phan Thiết : Đặc san kỷ niệm 50 năm thành lập trường 1952-2002. – Bình Thuận : Knxb, 2002. – 205tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách viết về lịch sử hình thành và phát triển của trường trung học phổ thông Phan Bội Châu  Phan Thiết trong suốt 50 năm qua…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.553
Kho Địa Chí: DC.000113, DC. 000114
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 158