Tài liệu dạy – học chương trình ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Bình Thuận

Tài liệu dạy – học chương trình ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Văn Hiến chủ biên; Võ Văn Tám biên soạn. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013. – 107tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm các phần: Tiếng địa phương; Tục ngữ, ca dao địa phương; Những tác phẩm văn học được trao giải văn nghệ Dục Thanh tỉnh Bình Thuận.
Ký hiệu xếp giá: 807
Kho Địa ChíDC.000896,DC.000897,DC.000898
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 162