20 năm chân dung và kỷ niệm 1994 – 2014

20 năm chân dung & kỷ niệm 1994 – 2014 / Nguyễn Quang Kiệu, Nguyễn Văn Hiến, Mai Xuân Bá. – Bình Thuận, 2014. – 174tr. ; 26cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết của giáo viên trong Ban giám hiệu, Chi bộ, Công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ bộ môn và những hồi ức, kỷ niệm của học sinh các thời kỳ, kèm theo phần ảnh, tư liệu, thơ ca… về trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh – Bình Thuận sau 20 năm xây dựng và phát triển 1994 – 2014.
Ký hiệu xếp giá: 373.59759
Kho Địa ChíDC.000900
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 7