Thơ Lê Nguyên Ngữ

Thơ Lê Nguyên Ngữ / Lê Nguyên Ngữ. – Hà Nội : Văn học, 2012. – 79tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu tuyển tập thơ về Bình Thuận của tác giả Lê Nguyên Ngữ: Tháng giêng ngoan; Phan Thiết buổi về; Đêm trăng Lầu Ông Hoàng; Nhà ơi; Mưa chiều tháp cổ; Giữa cô đơn khôn cùng; Mùa xuân uống rượu với người chăn dê…

Kho Địa Chí: DC.000958

Views: 40