Ngày xưa chưa qua: Tập ca khúc

Ngày xưa chưa qua : Tập ca khúc / Bảo Lễ. – Bình Thuận : Trung tâm Văn hóa Thị xã Phan Thiết, 1997. – 44tr. ; 20cm

Tóm tắt: Giới thiệu tuyển tập các bài hát: Đầu năm về thăm mẹ, Cung đàn mùa thu, Có một tháng giêng mưa…

Kho Địa Chí: DC.000534, DC.000535

Visits: 0