Thơ từ đáy ba lô

Thơ từ đáy ba lô / Lương Minh Vũ. – Bình Thuận : Hội nhà văn, 2011. – 86tr. ; 17cm
Tóm tắt: Sách gồm 33 bài thơ của tác giả Lương Minh Vũ: Mở, cùng là đồng đội, cũng là tống biệt, lửa của thời xa,…
Ký hiệu xếp giá: 895.922134
Kho Địa ChíDC.000940
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 1