Văn Bình Thuận sau 1975

 

 

Văn Bình Thuận sau 1975 : Tuyển tập / Đỗ Kim Ngư tuyển chọn…[và những người khác]. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 518tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển tập nhiều bài văn Bình Thuận sau 1975: Người ngồi trên đống lửa, nhớ lại hôm gặp người chụp ảnh Bác Hồ, hoa cát, chuyện vặt của tôi và hắn, bão xanh thổi về miền trắng, vĩnh biệt bụi hồng…
Ký hiệu xếp giá: 895.922334
Kho Địa ChíDC.000936
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 7