Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Hòa Thắng (1945 – 1975)

 

Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Hòa Thắng (1945 – 1975). – Bình Thuận : Ban chấp hành Đảng ủy xã Hòa Thắng, 1993. – 253tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, con người và những truyền thống đấu tranh cách mạng đầy vẻ vang của cán bộ và nhân dân xã Hòa Thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược.

Kho Địa Chí: DC.000364
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 30