Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam

🌿🌿Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam: Nghiên cứu loại hình, phân bố, sự tiến hoá trong tiến trình lịch sử của hệ thống nông cụ cổ truyền Việt Nam từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và vận chuyển như: Cuốc, cày, gậy chọc lỗ, mai, xẻng, thuổng, dao, rìu…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam : Lịch sử và loại hình / Ngô Đức Thịnh. – Hà Nội : Tri thức, 2023. – 355tr. ; 21cm

ISBN: 9786043406856

Số phân loại: 681.76309507

Chủ đề: Nông cụ truyền thống; Lịch sử; Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029944

📒Kho mượn: MVV.042964; MVV.042965

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 10