Những câu hỏi lớn – Vũ trụ

Những câu hỏi lớn – Vũ trụ: Đưa ra và thảo luận 20 câu hỏi thế kỷ về thiên văn và vũ trụ: Vũ trụ là gì?; Vũ trụ rộng lớn như thế nào?; Vũ trụ bao nhiêu tuổi?; Những ngôi sao hình thành từ đâu?; Trái đất hình thành như thế nào?; Vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo?; Einstein đúng hay sai?; Lỗ đen là gì?; Vũ trụ hình thành như thế nào?; Những thiên thể đầu tiên là gì?; Vật chất tối là gì?; Có tồn tại sự sống trên Sao Hỏa không?;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029433

Kho mượn: MVV.041968; MVV.041969

 

Visits: 17