Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915-1.7.2015)

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH

I. Khái lược về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn LinhĐồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 01 tháng 7 năm 1915, trong một gia đình công chức ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, ngay từ lúc còn trẻ tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tham gia các hoạt động yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1929, đồng chí tham gia phong trào Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo (tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương).Ngày 01 tháng 5 năm 1930, đồng chí tham gia rải truyền đơn chống thực dân Pháp, bị địch bắt, kết án tù trung thân và đày đi Côn Đảo. ...>> xem nội dung toàn văn >>

Hits: 17