Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 – 4/10/2020)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TỐ HỮU (4/10/1920 – 4/10/2020)

– Nhân 100 năm nhà thơ Tố Hữu (1920 – 2020): Tố Hữu, ý ngoài thơ.
– Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Tố Hữu.
– Thơ Tố Hữu với Đảng và Mùa xuân.
– Tố Hữu: Người mở đường nền thơ cách mạng.
– Bảo tàng về nhà thơ chiến sĩ cách mạng Tố Hữu.
– Những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu tại Thanh Hóa.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Views: 15