Ngày sách Việt Nam (21.4) – Ngày sách và bản quyền thế giới

BÌNH THUẬN : NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Độc giả chọn sách tại Thư viện tỉnh Bình Thuận.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm tại thư viện. Số sách phân bổ tại các thư viện bình quân là 0,35 bản sách/người… Những số liệu trên cho thấy thực trạng đọc sách của người dân nước ta còn thấp. Một số nguyên nhân làm cho phong trào đọc sách chưa phải là nhu cầu thường xuyên của cộng đồng đó chính là công tác tuyên truyền, quảng bá sách chưa được quan tâm, giá sách cao hơn so với thu nhập của người dân, thói quen đọc sách của người dân vẫn còn thấp… Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh giá trị những tác phẩm văn hóa nghệ thuật…Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.

>> XEM TIẾP <<

Views: 15