Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng

Sách m?i

Giới thiệu chung về đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng, hướng dẫn chi tiết cách lập định mức kỹ thuật xây dựng: thu thập số liệu, chỉnh lý số liệu, thời gian sử dụng máy xây dựng, định mức lao động… Các bài tập, để nâng cao kỹ năng cho người học trong việc xử lý số liệu và các tình huống thường hay gặp khi lập định mức kỹ thuật xây dựng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016226

Kho mượn: MVL.019608; MVL.019609

 

Views: 63