Nhật ký phi công tiêm kích

Sách m?i

Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng rèn luyện, những trận chiến, những chiến công và những hi sinh của những phi công tiêm kích trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016218

Kho mượn: MVL.019595; MVL.019596

 

Visits: 15