Chinh phục trình diễn bằng Microsoft PowerPoint

Sách m?i

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Microsoft PowerPoint 2013, xây dựng một số tương tác và tính sư phạm cho một bài giảng bằng Microsoft PowerPoint 2013 và những thủ thuật trong thiết kế Microsoft PowerPoint.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016234

Kho mượn: MVL.019624; MVL.019625

 

Visits: 132