Lập trình VBA Microsoft Office

Sách m?i

Hướng dẫn lập trình cơ bản và thực VBA với Powerpoint: Ghi và chạy các Macro trong các ứng dụng Office; Làm quen với Visuual Basic Editor; Chỉnh sửa Macro đã ghi; tạo Code từ đầu trong Visual Basic Editor; những điều cần biết về cú pháp VBA…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016580

Kho mượn: MVL.020010; MVL.020011

 

Hits: 4