Tuyển tập 25 năm đề thi olympic 30 tháng 4 – Vật lí 11

Sách m?i

Tập hợp các đề thi chính thức môn Vật lí lớp 11 từ năm 1996 – 2019. Cùng các đề thi đề nghị của các trường THPT trên cả nước, kèm đáp án.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016557

Kho mượn: MVL.019965; MVL.019966

 

Visits: 165