Tổng ôn tập chuyên đề phương trình hệ phương trình

Sách m?i

Hệ thống kiến thức và phương pháp giải toán chuyên đề: Phương trình đại số; Phương trình lượng giác; Phương trình mũ logarit, cùng các bài tập tự luyện nhiều dạng loại kèm hướng dẫn và đáp án.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016552

Kho mượn: MVL.019955; MVL.019956

Sách mới; Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 25