Những tấm lòng cao cả

Sách m?i

Những tấm lòng cao cả: Sách viết theo hình thức nhật ký của Enrico Bottini, một cậu học trò 10 tuổi học tiểu học ở Ý. Gia đình cậu thuộc tầng lớp thượng lưu trong khi nhiều bạn cùng lớp lại xuất thân từ tầng lớp lao động. Cốt truyện diễn ra theo thứ tự thời gian xuyên suốt năm lớp 3 của Enrico. Ở đó Enrico đã được tiếp xúc với những cậu bé đủ mọi tính cách.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.032046; TN/VN.032047; TN/VN.032048

 

Views: 2