Phân loại và phương pháp giải trắc nghiệm hàm số 12

Sách m?i
Gồm lý thuyết, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán lớp 12: Tính đơn điệu của hàm số; Cực trị của hàm số; Đường tiệm cận của đồ thị; Đồ thị hàm số; Tiếp tuyến của đồ thị;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016501

Kho mượn: MVL.019856; MVL.019857

 

Views: 2