Học và giải toán một cách thông minh

Sách m?i
Gồm 12 bài học: Học toán một cách thông minh; khả năng quan sát tác dụng lớn trong việc học và giải toán; dự đoán bằng cách xét các trường hợp đặc biệt; trao dồi khả năng khai thác để rèn tư duy sáng tạo…

Cuốn sách ra đời với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những cách học và giải toán thông minh nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp bạn đọc có được những kinh nghiệm đáng kể trong giải toán, tạo nền móng vững chắc để học giỏi toán ở các lớp trên.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016074

Kho mượn: MVL.019321; MVL.019322

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 12