Học và giải toán một cách thông minh

Sách m?i
Gồm 12 bài học: Học toán một cách thông minh; khả năng quan sát tác dụng lớn trong việc học và giải toán; dự đoán bằng cách xét các trường hợp đặc biệt; trao dồi khả năng khai thác để rèn tư duy sáng tạo…

Ký hiệu

Kho đọc: DVL.016074

Kho mượn: MVL.019321; MVL.019322

 

Visits: 239