Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

Sách m?i

Trình bày các quy định chung cho chế tạo và lắp dựng kết cấu thép; chế tạo, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu kết cấu thép tại cơ sở sản xuất; lắp dựng, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu kết cấu thép tại hiện trường.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016225

Kho mượn: MVL.019606; MVL.019607

 

Views: 10