Nghệ thuật thăng tiến nơi công sở

Sách m?i

Giới thiệu những cách làm tối ưu và các kỹ năng cần thiết để xử lý hiệu quả rất nhiều thách thức trong suốt sự nghiệp: khởi động, giao tiếp, cộng tác, thương lượng, mối quan hệ công việc với người quản lý, tối ưu hoá thành công trong sự nghiệp.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016220

Kho mượn: MVL.019599; MVL.019600

 

Visits: 14