Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay: Gồm những bí quyết về nghệ thuật lãnh đạo thông qua việc đặt ra và trả lời các câu hỏi: Tại sao những câu hỏi lại quan trọng đến thế?; Những câu hỏi nào một lãnh đạo nên tự hỏi bản thân?; Những câu tôi thường hỏi cấp dưới của mình; Tôi phải làm gì đề dẫn dắt bản thân thành công?;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029464

Kho mượn: MVV.042030; MVV.042031

 

Hits: 9