Về quê lập nghiệp

Sách m?i

Chia sẻ của tác giả về những câu chuyện, những bài học và kinh nghiệm xương máu của mình trong quá trình khởi nghiệp kinh doanh, những chuẩn bị về ý chí, nghị lực để thích nghi tồn tại và bước tới thành công

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029087

Kho mượn: MVV.041274; MVV.041275

 

Views: 11