Dọn dẹp công việc gọn gàng tâm trí

Dọn dẹp công việc gọn gàng tâm trí: Gồm các phương pháp dọn dẹp có hiệu quả, tạo động lực và năng lượng làm việc tốt như: Dọn dẹp tư duy gọn gàng; Khi bạn đang vật lộn với lối sống bừa bộn; Dọn dẹp không gian làm việc; Dọn dẹp quyết định; Dọn dẹp các cuộc họp;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029819

Kho mượn: MVV.042731; MVV.042732

 

Views: 0