Lý Ngạn Hoằng và Baidu

Sách m?i
Viết về kinh nghiệm trong kinh doanh của Lý Ngạn Hoằng trong quá trình khởi nghiệp, đưa Baidu gia nhập Câu lạc bộ trăm tỷ: Cần cù học tập, tạo nền móng vững chắc, sẵn sàng xuất phát; Làm đến nơi đến chốn, kiên trì bền bỉ, đóng vững đánh chắc; Xây dựng thương hiệu lớn, tấn công mạnh mẽ, mang lại vinh quang cho đất nước; Dày công gây dựng, văn hóa doanh nghiệp thuận theo thời thế;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029117

Kho mượn: MVV.041334; MVV.041335

 

Views: 3