Yêu sách của Antigone

Sách m?i

Yêu sách của Antigone: Judith Butler bước vào ”Đấu trường tranh cãi” về Antigone là bối cảnh của nữ quyền luận và nghiên cứu giới. Ở đó, Antigone thường được cho là hình ảnh của nữ giới, đại diện cho gia đình và thân tộc. Bản thân Antigone cũng không phải hình mẫu phụ nữ thuần túy: Nàng không hành động, nói năng như nữ giới, không lấy chồng, sinh con, lệch chuẩn của thân tộc…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029158

Kho mượn: MVV.041426; MVV.041427

 

Hits: 8