Cơm sôi nhỏ lửa

🌿🌿Cơm sôi nhỏ lửa: Ghi lại những suy nghĩ và kinh nghiệm hoằng pháp của tác giả qua những đề tài thực tiễn trong đời sống hằng ngày. Những đề tài được chia sẻ trong cuốn sách này có lẽ sẽ không bao giờ cũ. Từ ngàn xưa và cho đến ngàn sau, con người luôn khổ đau vì tham sân si, và con đường để chuyển hóa chúng là Bát Chánh Đạo, trong đó chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong việc nhận thức được tính vô thường, vô ngã và bất nhị của các hiện tượng trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng về tự tánh của thực tại mà vượt qua được thách thức và tạo ra hạnh phúc.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Cơm sôi nhỏ lửa / Thích Chân Pháp Khâm. – Hà Nội : Hồng Đức, 2023. – 173tr. ; 21cm

ISBN: 9786044764351

Số phân loại: 294.3444

Chủ đề: Đạo Phật; Cuộc sống

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030057

📒Kho mượn: MVV.043191; MVV.043192

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 19