Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời

🌿🌿Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời: Gồm 3 phần: Công việc; tình yêu; trí não và cơ thể. Được trải nghiệm các tình huống cụ thể, suy nghĩ của các bạn trẻ lứa tuổi 20…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn / Meg Jay; Ngọc Bích dịch = The defining decade. – Tái bản lần 5, có chỉnh sửa. – Hà Nội : Văn học, 2023. – 266tr. ; 21cm

ISBN: 9786043945089

Số phân loại: 155.65

Chủ đề: Tâm lí học; Tuổi thành niên

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030045

📒Kho mượn: MVV.043167; MVV.043168

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 13