Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành

🌿🌿Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành: Giới thiệu nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về thẩm quyền của tòa án các cấp; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; thành phần giải quyết vụ việc dân sự người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác;… cùng các điều khoản thi hành.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành – Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022. – Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. – 322tr. ; 21cm

ISBN: 9786044780627

Số phân loại: 347.597002632

Chủ đề: Bộ luật Tố tụng dân sự; Văn bản pháp luật

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029983

📒Kho mượn: MVV.043042; MVV.043043

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 12